پمپ استخر.

پمپ ها یکی از پرکاربردترین دستگاهها در تاسیسات هستند که وظیفه جابجایی و انتقال آب را بر عهده دارند . آب استخر برای از بین بردن ذرات و آلودگی ها و دسترسی به آب تمیز و پاکیزه نیاز به گردش در فیلتر دارد به این عمل فیلتراسیون نیز گفته می شود . پمپ های استخری از نوع سانتریفوژ بوده و ظرفیت آن باید متناسب با به گردش در آوردن آب کل استخر حداقل سه بار در شبانه روز برای فیلتراسیون باشد . از پمپ های خطی هم برای گردش آب تصفیه جکوزی استفاده می شود . انواع پمپ های استخری ، دو اینچ ، سه اینچ ، چهار اینچ واسترینردار تولید و در..... ادامه دارد

/ 0 نظر / 20 بازدید